Đang tải dữ liệu ...
Giỏ hàng: 0
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Điện thoại: 0932 794 014

0932 794 014
BANNER
LIÊN KẾT WEBSITE
TIỆN ÍCH WEBSITE
  • PHỤ TÙNG MÁY ĐÁNH ỐNG MURATA
  • PHỤ TÙNG MÁY ĐÁNH ỐNG MURATA

  • Số lượt xem: 660
  • Màu sắc:
  • Chất liệu:
  • Kích thước:
  • Giá bán: Liên hệ
Mua hàng

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Công Ty cổ phần phụ tùng sợi dệt  chuyên cung cấp các loại phụ tùng cho máy đánh ống Murata:
 
 
Shaft (friction clutch) 008-310-1
Rod (friction torque adjusting) 008-310-7
Housing (Bearing) 008-310-10
Pulley (drum)(6L) 008-330-6x
Roud Belt 008-330-7
Pulley (Motor)(6L) 008-330-8X

 

 Shaft (friction clutch) 008-310-1 Rod (friction torque adjusting) 008-310-7 Housing (Bearing) 008-310-10 Pulley (drum)(6L) 008-330-6x Roud Belt 008-330-7 Pulley (Motor)(6L) 008-330-8X
 
 
 
Spring (Brake) 008-330-20
Shaft (Drum) 008-330-33X
Brush (Drum)(New Type) 008-330-40X-A
Pad (Mouth) 008-350-2
Piniom (Suction Mouth) 008-350-12
Holder (Clamp) 008-350-2
 
 Spring (Brake) 008-330-20 Shaft (Drum) 008-330-33X Brush (Drum)(New Type) 008-330-40X-A Pad (Mouth) 008-350-2 Piniom (Suction Mouth) 008-350-12 Holder (Clamp) 008-350-2
 
 
 
 
Shaft (Clamp) 008-360-4
Spring (Clamp) 008-360-5, Plate (Clamp) 008-360-6
Dissk (Clamp) 008-360-7
Cover (Clamp) 008-360-8
Cam (Retie Pipe Opener) 008-360-27
Spring (Clamp) 008-360-33Cover (Case) 008-370-3
 
 
 Shaft (Clamp) 008-360-4 Spring (Clamp) 008-360-5, Plate (Clamp) 008-360-6 Dissk (Clamp) 008-360-7 Cover (Clamp) 008-360-8 Cam (Retie Pipe Opener) 008-360-27 Spring (Clamp) 008-360-33Cover (Case) 008-370-3
 
 
 
Cutter (Fixed) New type (H.S.S) - 008-370-5S
Cutter (Movable)(New Type)(H.S.S) 008-370-6S
Cutter (Movable)(Old Type)(H.S.S) 007-37030-62
Cutter (Fixed)(Old type)(H.S.S) 008-37070-60
Spring (Cutter) 008-370-8
Bush 008-370-9
 Cutter (Fixed) New type (H.S.S) - 008-370-5S Cutter (Movable)(New Type)(H.S.S) 008-370-6S Cutter (Movable)(Old Type)(H.S.S) 007-37030-62 Cutter (Fixed)(Old type)(H.S.S) 008-37070-60 Spring (Cutter) 008-370-8 Bush 008-370-9
 
 
 
 
 
Lever (Cutter) 008-370-11
Case wwith tube (Shutter) 080-370-16x2
Guide (Cutter) 008-370-21
Shaft (Retie pipe cam) 008-380-1
Gear (Rietie pipe segment)(A1) 008-380-3X
Lever (Memor cam) 008-380-13X
 
 
 Lever (Cutter) 008-370-11 Case wwith tube (Shutter) 080-370-16x2 Guide (Cutter) 008-370-21 Shaft (Retie pipe cam) 008-380-1 Gear (Rietie pipe segment)(A1) 008-380-3X Lever (Memor cam) 008-380-13X
 
 
Lever (Opener cam)(A4) 008-380-15X
Bush(Du) 008-380-16
Lever (Shutter cutter cam)(A5) 008-380-18X
Cam (Reversing roll)(A9) 008-380-21
Cam (Menory)(A6) 008-380-24
Cam (Ritie pipe)008-380-30X
 
 Lever (Opener cam)(A4) 008-380-15X Bush(Du) 008-380-16 Lever (Shutter cutter cam)(A5) 008-380-18X Cam (Reversing roll)(A9) 008-380-21 Cam (Menory)(A6) 008-380-24 Cam (Ritie pipe)008-380-30X
 
 
 
Cam(Drum brake)008-380-32
Gear (Mouth segment)(B1) 008-380-38X
Lever (Shutter cutter cam) 008-380-43X
Bush )Du) 008-380-55
Gear (Drive) 008-390-3X,
Clutch (Cam) 008-390-4X
 
 Lever (Opener cam)(A4) 008-380-15X Bush(Du) 008-380-16 Lever (Shutter cutter cam)(A5) 008-380-18X Cam (Reversing roll)(A9) 008-380-21 Cam (Menory)(A6) 008-380-24 Cam (Ritie pipe)008-380-30X
 
 
 
Bush 008-390-5
Lever (Peg cam) 008-390-19X
Bush (Du) 008-390-25
Bush (Du) 008-390-27
Bush (Du) 008-390-30
Housing (Bearing) 008-410-16
 
 Cam(Drum brake)008-380-32 Gear (Mouth segment)(B1) 008-380-38X Lever (Shutter cutter cam) 008-380-43X Bush )Du) 008-380-55 Gear (Drive) 008-390-3X, Clutch (Cam) 008-390-4X
 
 
 
Stopper 008-410-19
Packing (Cylinder) 008-410-22
Piston 008-410-26
Piston 008-410-26T
Nut (Bearing) 008-410-54
Rod (Increase) 008-421-4X
 
 Bush 008-390-5 Lever (Peg cam) 008-390-19X Bush (Du) 008-390-25 Bush (Du) 008-390-27 Bush (Du) 008-390-30 Housing (Bearing) 008-410-16
 
 
 
Bearing 008-421-19
Shaft (Spindle) 008-425-3
Ring (Friction Rubber) 008-425-8
Yarn Guide Lever-R 008-45B-5
Yarn Guide Lever-R (Upper) 008-45B-7
Lever (Tenser blowing)(S1) 008-45B-16X
 
 Stopper 008-410-19 Packing (Cylinder) 008-410-22 Piston 008-410-26 Piston 008-410-26T Nut (Bearing) 008-410-54 Rod (Increase) 008-421-4X
 
 
 
Cam(S1)008-45B-17
Lever (S2) 008-45B-19X
Lever (Connecting) 008-45B-20X
Cam (S2A) 008-45B-22
Spring (Lever) 008-45B-23
Cam (Cutter) 008-45B-26
 
 Bearing 008-421-19 Shaft (Spindle) 008-425-3 Ring (Friction Rubber) 008-425-8 Yarn Guide Lever-R 008-45B-5 Yarn Guide Lever-R (Upper) 008-45B-7 Lever (Tenser blowing)(S1) 008-45B-16X
 
 
 
Spring (Lever) 008-45B-31
Cam (S4A) 008-45B-32
Lever (S5) 008-45B-36X
Lever (Connecting)(S5) 008-45B-37X
Cam (S5C) 008-45B-38
Cam (S6C) 008-45B-41
 
 Cam(S1)008-45B-17 Lever (S2) 008-45B-19X Lever (Connecting) 008-45B-20X Cam (S2A) 008-45B-22 Spring (Lever) 008-45B-23 Cam (Cutter) 008-45B-26
 
 
 
Lever (S8) 008-45B-46X
Cam (S8) 008-45B-47
Lever (Connecting) 008-45B-53X
Cam (Yarn guide stooper)(S9) 008-45B-54
Lever (Splicing blast cam) (new type) (2 Pins) 008-45B-62XN
Lever (Splicing blast cam) (old type) (3 Pins)008-45B-62XO
 
 Spring (Lever) 008-45B-31 Cam (S4A) 008-45B-32 Lever (S5) 008-45B-36X Lever (Connecting)(S5) 008-45B-37X Cam (S5C) 008-45B-38 Cam (S6C) 008-45B-41
 
 
 
Spring (Cam lever)(S9) 008-45B-65
Flange (Cam) 008-45B-66
Cam (Splicing Blast) (S10) 008-45B-67
Gear 008-45B-20X
Lever (Spring Hook) 008-470-3X
Rod 008-475-9
 
 Lever (S8) 008-45B-46X Cam (S8) 008-45B-47 Lever (Connecting) 008-45B-53X Cam (Yarn guide stooper)(S9) 008-45B-54 Lever (Splicing blast cam) (new type) (2 Pins) 008-45B-62XN Lever (Splicing blast cam) (old type) (3 Pins)008-45B-62XO
 
 
 
Lever (Clamp Intermediate) 008-480-26X
Washer (Cutter) 008-480-58
Stud (Cutter) 008-480-75
FS M3X6008-480-75A
Cutter (Fixed)(H.S.S) 008-480-81S,
Cutter (Movable)(H.S.S) 008-480-82S,
 
 Spring (Cam lever)(S9) 008-45B-65 Flange (Cam) 008-45B-66 Cam (Splicing Blast) (S10) 008-45B-67 Gear 008-45B-20X Lever (Spring Hook) 008-470-3X Rod 008-475-9
 
 
 
Cutter (H.S.S)(C.P.L) 008-480-81S/82S,
Lever (Cutter) 008-480-83X,
Spacer 008-480-86,
Spring (Cutter) 008-480-87
Washer (Cutter) 008-480-88
Stop Racth Spring 008-50A-12
 
Cutter (H.S.S)(C.P.L) 008-480-81S/82S, Lever (Cutter) 008-480-83X, Spacer 008-480-86, Spring (Cutter) 008-480-87 Washer (Cutter) 008-480-88 Stop Racth Spring 008-50A-12 
 
 
 
Gear 008-502-12
Gear Shaft 008-502-15
Bobbin Ejector 008-530-13X
Stopprt 008-530-14
Lever (Release) 008-540-11X
Cam (Gate Feeler) 008-540-16
 Gear 008-502-12 Gear Shaft 008-502-15 Bobbin Ejector 008-530-13X Stopprt 008-530-14 Lever (Release) 008-540-11X Cam (Gate Feeler) 008-540-16
 
 
 
 
Button (Rull)(With 3+4) 008-552-2X
Spring 008-552-8
Whel (Memory Patchet) 008-553-4
Lever (action) 008-553-5X
Pin (Memory Patch) 008-553-6X
Rod (Connecting) 008-553-10
 Button (Rull)(With 3+4) 008-552-2X Spring 008-552-8 Whel (Memory Patchet) 008-553-4 Lever (action) 008-553-5X Pin (Memory Patch) 008-553-6X Rod (Connecting) 008-553-10
 
 
 
 
Lever (Kontting Trip) 008-553-13X
Rod (Connecting) 008-560-23
Gear (Drive) 008-570-5X
Clutch (Cam) 008-570-6X
Gear (Reversing Roll) 008-57-9
Roll (Reversing) 008-57-13
 
 Lever (Kontting Trip) 008-553-13X Rod (Connecting) 008-560-23 Gear (Drive) 008-570-5X Clutch (Cam) 008-570-6X Gear (Reversing Roll) 008-57-9 Roll (Reversing) 008-57-13
 
 
 
Shaft (Cam_ (WWith14D+24+30) 008-57-14
RY 4x4x18008-57-14D
Lever (Reversing roll cam) 008-57-18X
Bush (Du) 008-57-20
Hub (Roll) 008-57-22
Key 008-57-24
 Shaft (Cam_ (WWith14D+24+30) 008-57-14 RY 4x4x18008-57-14D Lever (Reversing roll cam) 008-57-18X Bush (Du) 008-57-20 Hub (Roll) 008-57-22 Key 008-57-24
 
 
 
 
 
Bush (Du) 008-57-25
Bush (Du) 008-57-26
Key 008-57-30
Packing (Yarn trap rubber) 008-601-6
Boss (Washer Disk) 008-602-4
 
 Bush (Du) 008-57-25 Bush (Du) 008-57-26 Key 008-57-30 Packing (Yarn trap rubber) 008-601-6 Boss (Washer Disk) 008-602-4
 
 
 
Cushion (Tenser disk) 008-602-5
Disk (Tenser) 008-602-16
Washer (Tenser) 008-602-17
Washer (Tenser) 008-602-17X
Feeler (Gate) 008-602-4
Spring (Cutter) 008-603-5
 Cushion (Tenser disk) 008-602-5 Disk (Tenser) 008-602-16 Washer (Tenser) 008-602-17 Washer (Tenser) 008-602-17X Feeler (Gate) 008-602-4 Spring (Cutter) 008-603-5
 
 
 
 
Cutter (Movable) 008-603-7XS
Cutter (Fixed) 008-603-8S
Guide (Pre-clearer) 008-603-14X
Pre clearer 008-603-15
Feeler (Gate) 008-603-22
Washer (Nylon) 008-603-28
 
 Cutter (Movable) 008-603-7XS Cutter (Fixed) 008-603-8S Guide (Pre-clearer) 008-603-14X Pre clearer 008-603-15 Feeler (Gate) 008-603-22 Washer (Nylon) 008-603-28
 
 
 
Spacer 008-603-30
Steel Plate 008-603-5
Plastic plate 008-604-
Shaft 008-604-8X
Gear (Spur) 008-604-44
 
 Spacer 008-603-30 Steel Plate 008-603-5 Plastic plate 008-604- Shaft 008-604-8X Gear (Spur) 008-604-44
 
 
 
 
Ngoài ra chúng tôi cung cấp rất nhiều  phụ tùng cho máy kéo sợi con, sợi kéo sợi thô, máy chải thô, máy chải kỹ, máy đánh ống, máy đậu xe và các thiết bị phụ trợ cho phòng suốt da, phòng bông chải  v.v,...
 
Mọi thông tin liên hệ: Phòng kinh doanh - Công ty CP Phụ Tùng Sợi Dệt
Mr. John Nguyen: 0973 784 208 - 0932 794 014
Mr. Hiến: 0901 643 100
Email: phutungsoidetjsc@gmail.com

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

PHỤ TÙNG MÁY ĐÁNH ỐNG

PHỤ TÙNG MÁY ĐÁNH ỐNG

Giá: Liên hệ

Chi tiết Đặt mua
Thrust collar 148-000.517

Thrust collar 148-000.517

Giá: Liên hệ

Chi tiết Đặt mua
Cover plate 148-000.519

Cover plate 148-000.519

Giá: Liên hệ

Chi tiết Đặt mua
BẠC ĐẠN YSN41

BẠC ĐẠN YSN41

Giá: Liên hệ

Chi tiết Đặt mua
Toothed wheel 148-024.022

Toothed wheel 148-024.022

Giá: Liên hệ

Chi tiết Đặt mua
Upper end sensor 149-655.097

Upper end sensor 149-655.097

Giá: Liên hệ

Chi tiết Đặt mua