Loại Mua vào Bán ra
CAD 16,164.25 16,846.33
CHF 23,415.66 24,403.73
EUR 24,767.28 25,962.19
GBP 28,267.45 29,283.99
JPY 209.55 220.33
THB 629.77 726.32
USD 23,350.00 23,560.00