Loại Mua vào Bán ra
CAD 17061.53 17509.12
CHF 23002.64 23464.49
EUR 25971.93 26779.13
GBP 29286.84 29755.61
JPY 206.2 214.32
THB 720.43 750.48
USD 23335 23455