Loại Mua vào Bán ra
CAD 17529.58 17989.55
CHF 23285.36 23848.23
EUR 25954.67 26814.57
GBP 28781.83 29242.68
JPY 212.87 222.75
THB 740.47 771.36
USD 23190 23310