Loại Mua vào Bán ra
CAD 17150.36 17600.4
CHF 22910.44 23464.27
EUR 25384.7 26225.74
GBP 28606.94 29065.02
JPY 211.42 221.46
THB 744.35 775.4
USD 23160 23280