Loại Mua vào Bán ra
CAD 17173.02 17623.66
CHF 23061.69 23619.2
EUR 25484.75 26329.13
GBP 29625.86 30100.28
JPY 206.54 214.68
THB 753.32 784.75
USD 23140 23260