Loại Mua vào Bán ra
CAD 16,625.69 17,320.05
CHF 24,011.16 25,013.97
EUR 25,459.18 26,757.62
GBP 28,430.32 29,617.68
JPY 209.20 219.20
THB 654.45 754.48
USD 23,060.00 23,270.00